Wie heeft u aan de telefoon of van wie krijgt u dat email bericht? Het is natuurlijk altijd leuk te weten wie daar achter zit…

Ervaring…
Dat kan je wel zeggen. Met ons vieren hebben we inmiddels ruim 75 jaar ervaring in dit vak in huis!

Beloning…
Onze medewerkers worden uiteraard beloond voor hun werkzaamheden. Dat doen we van de beloning die we van aanbieders ontvangen (bij schadeverzekeringen) of de declaraties die u van ons ontvangt.

Al onze medewerkers hebben een vast salaris en er zit geen enkele vorm van omzet-gedreven beloning in verwerkt. (Nou vooruit dan, als we een goed jaar hebben gehad en iedereen heeft zijn best gedaan dan gaan we in de zomer gezamenlijk gezellig barbequën).