Beheerkosten

Bij de volgende producten bent u jaarlijks beheerkosten verschuldigd zodat wij het product in onze systemen vast kunnen leggen:
Lijfrente opbouw
Vermogensopbouw in box 3 (of bij belegingsproduct van NNEK of OAKK provisie ½%)
Alle soorten overlijdensrisicoverzekeringen
Uitvaart in geld
Alle soorten arbeidsongeschiktheid
Pensioen in opbouw
U bent deze kosten verschuldigd zolang er dekking is op het product en dit staat dus los van evt. premiebetaling.
De beheerkosten bent u voor het eerst verschuldigd op de eerste januari volgend op het jaar van afsluiten, bij voorkeur via een doorlopende incasso-opdracht. Indien u jaarlijks een factuur wenst te ontvangen rekenen wij hiervoor administratiekosten.
Geen beheerkosten voor hypotheken, lijfrente in uitstel of ingegaan.