Ziek, zwak, misselijk of helemaal arbeidsongeschikt

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) is een belangrijke vorm van verzekering die financiële zekerheid biedt aan werkenden in het geval dat zij door ziekte of een ongeval niet meer in staat zijn om hun werk uit te voeren. Deze verzekering is met name voor zelfstandigen, freelancers en ondernemers, die geen recht hebben op sociale uitkeringen zoals loondoorbetaling bij ziekte of een arbeidsongeschiktheidsuitkering via de werkgever.

Aangezien arbeidsongeschiktheidsverzekeringen erg complex zijn kunt u deze bij ons niet zonder advies afsluiten. Neem daarom contact met ons op voor een adviesgesprek.